Samen maken wij Nederland

betaalbaar gezond

Nederland-betaalbaar-gezond is een initiatief van ExcellentLife om samen met gezondheidsaanbieders en zorgverzekeraars, jou te helpen om je eigen gezondheid te bevorderen, op pijl te houden en tegelijkertijd kosten te besparen. Wij brengen niet alleen vraag en het juiste aanbod samen maar geven jou als gebruiker de mogelijkheid om betaalbaar gezond te worden en blijven.

Door overal en op elk moment zelf te kunnen kiezen tussen wat jij nodig hebt en wat jij wilt op het gebied van gezondheid, kun je zelf het heft weer in handen nemen en hou je regie over je eigen gezondheid.

Nederland-betaalbaar-gezond is een hybride gezondheidsoplossing die voor iedereen de bestaande drempels weghaalt en jou daarna helpt jouw ideale oplossing naar een betaalbaarder en gezonder leven te vinden.

FAQ

Individual Therapy

Waarvoor staat Nederland betaalbaar gezond?

Nederland betaalbaar gezond vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid en werkgeluk, de mogelijkheid om gezond en gelukkig te zijn. Door middel van het ExcellentLife platform wil Nederland betaalbaar gezond, iedereen in staat stellen dit zelf te kunnen ervaren. Hierbij is het van belang dat dit makkelijk, snel en goed toegankelijk is voor iedereen, waar en wie er ook gebruik van wil maken.

Het achterliggende idee is om mensen aan te leren, hoe ze zichzelf gezond en gelukkig kunnen maken en houden.

Waarvoor is Nederland betaalbaar gezond bedoeld?

Nederland betaalbaar gezond maakt gebruik van het ExcellentLife platform. Dit platform heeft tools die jou zelf instaat stellen om beter om te gaan en bij te komen van problemen en obstakels. Er kan worden toegelicht hoe verschillende aspecten impact hebben op onze capaciteit en de manier waarop we voor ons lichaam en geest kunnen zorgen. Op deze manier, kan jij, jouw energie effectiever verdelen om meer gedaan te krijgen.

Oftewel “Beter worden in je goed voelen!”

Wat is er uniek aan Nederland betaalbaar gezond?

Het unieke aan Nederland betaalbaar gezond is dat er (via het ExcellentLife platform) een database wordt aangeboden voor diverse klachten (zowel mentaal als fysiek) die 24 uur per dag, 7 dagen in de week kan worden geraadpleegd. Daarnaast kan er, wanneer nodig, contact worden gezocht met de (zorg)professional of een binnen het platform geboden doorverwijzing naar een volgend niveau in de e-heathlijn. Op deze manier zet Nederland betaalbaar gezond een laagdrempelige, gebruiksvriendelijke en goedkope oplossing op voor een complete E-Health lijn die jou als gebruiker volledig ontlast.

Wat gebeurt er met de persoonlijke gegevens?

• Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij je gegevens hebben verzameld.

• Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor gegevens zijn verzameld.

• De aanbieder (licentienemer) ontvangt een terugkoppeling op groepsniveau. In deze terugkoppeling staan alleen geanonimiseerde resultaten. Een onderzoeksgroep moet uit minimaal 15 personen bestaan, zodat de resultaten niet terug te herleiden zijn naar een individu. Een terugkoppeling geven op groepsniveau is bedoeld om de aanbieder van waardevolle informatie te voorzien om haar gebruikers nog beter te faciliteren in het voorkomen en oplossen van problemen. Nogmaals, uiteraard volledig anoniem en met 100% privacy garantie.

• Er kan ten alle tijden gegevens worden opvraagt of een verzoek worden gedaan tot verwijdering van je gegevens.

Werken oplossingen aangeboden via een platform eigenlijk wel?

Jazeker! Door de meetbare resultaten én persoonlijke ervaringen van gebruikers kan Nederland betaalbaar gezond hier volmondig “JA” op antwoorden. Daarnaast is er veel wetenschappelijk onderzoek die dit keer op keer aantonen. Er zijn er véél meer, maar hieronder vind je een aantal van deze onderzoeken: 

Barak, Azy, et al. (2008). “A comprehensive review and a meta-analysis of the effectiveness of internet-based psychotherapeutic interventions.” Journal of Technology in Human Services, 26.2-4: 109-160. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15228830802094429#.VI8vaCvF_hs

Bronfort, G., Haas, M., Evans, R.L., Bouter, L.M. (2004). “Efficacy of spinal manipulation and mobilization for low back pain and neck pain: a systematic review and best evidence synthesis.” The Spine Journal, 4.3: 335-356
https://www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15125860/

Fu, Z., Burger, H., Arjadi, R., & Bockting, C. L. H. (2020). 
Effectiveness of digital psychological interventions for mental health problems in low-income and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. 
The Lancet. Psychiatry. 7(10), 851-864. doi:10.1016/S2215-0366(20)30256-X https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32866459/

Ik krijg geen notificaties van het platform, waarom niet?

Wanneer je geen notificaties ontvangt van het ExcellentLife platform/app is het mogelijk dat je: 

1. Geen programma/oefeningen hebt ingesteld. Dit kun je aanpassen door wanneer je ingelogd bent binnen de app op de knop “Persoonlijk profiel” (poppetje rechtsboven) te duwen. Hierna scroll je omlaag naar de knop “Mijn programma”. Druk nu op de instellingen knop (tandwiel rechtsboven). Zet daarna de knop Notificaties aan (naar rechts).

2. Wanneer je in het voorgaande menu “Mijn oefeningen” hebt geselecteerd en je hebt geen oefeningen toegevoegd aan je profiel krijg je natuurlijk geen notificaties. Voeg oefeningen toe aan je profiel of zet in dit menu de knop om naar “Preventief programma “(knop naar links zetten) om notificaties te ontvangen.

3.Als je na het uitvoeren van de bovenstaande acties nog steeds geen notificaties ontvangt kan het zijn dat je de ExcellentLife app moet machtigen om een notificatie te sturen op je telefoon. Dit doe je door: 

1. Naar instellingen op je telefoon te gaan

2. Klik op de knop apps (Android) of wanneer je IOS als besturingssysteem hebt ga naar stap 3.

3.Scroll naar beneden en selecteer de ExcellentLife app.

4. Scroll weer naar beneden en druk op de knop “Meldingen” (Android) /” berichtgevingen” (IOS)

5. Zet hier de knop om zodat meldingen/berichtgevingen aan staan (naar rechts).  

 

Couples & Group Therapy

De beveiliging van Nederland betaalbaar gezond

Onze systemen en processen zijn beveiligd om te voorkomen dat er gegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn. 

Bij Nederland betaalbaar gezond staat de betrouwbaarheid en veiligheid van haar oplossingen centraal. Onafhankelijke experts beoordelen daarom jaarlijks de kwaliteit van de software die gehost wordt bij datacenters die voldoen aan de hoge normen die Nederland betaalbaar gezond stelt. Op deze manier is de klant verzekerd van een hoge beschikbaarheid en optimale prestaties. Tegelijkertijd is de data in de cloud afgedekt door ISO27001, 27017, 27018 en 9001 certificeringen.

Hoelang en hoe vaak kan ik het platform gebruiken?

Hoelang je het platform kan gebruiken is afhankelijk van de licentieduur die je zorgaanbieder heeft afgesloten. Wanneer het platform echter in gebruik is, is het 24/7 bereikbaar en kan er op elk moment direct gebruik gemaakt worden van mentale en fysieke oplossingen binnen het platform. Tevens is het mogelijk om op elk moment een professional in te schakelen wanneer de app niet toereikend genoeg is voor de klacht of het probleem.

Hoeveel kost Nederland betaalbaar gezond?

Op dit moment is het ExcellentLife platform, dat Nederland betaalbaar gezond gebruikt, alleen beschikbaar voor bedrijven en zorgaanbieders en (nog) niet voor particuliere klanten. Dat betekent dat je door jouw werkgever of zorgaanbieder in de gelegenheid wordt gesteld om het ExellentLife platform te gebruiken. 

Krijgt er iemand inzicht in mijn app gebruik?

Wij verstrekken inzichten in het gebruik van de app nooit aan derden, behalve wanneer je hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Overige persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor onze bedrijfsvoering. 

De individuele acties en handelingen die voortkomen uit de app worden nooit met de werkgever gedeeld. In de terugkoppeling die het bedrijf of de zorgaanbieder (licentienemer) ontvangt staan alleen geanonimiseerde resultaten. Een onderzoeksgroep waarover gerapporteerd wordt moet minimaal uit 15 personen bestaan, zodat de resultaten niet te herleiden zijn tot een persoon. 

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Vanzelfsprekend neemt Nederland betaalbaar gezond privacy zeer serieus en word er voldaan aan alle richtlijnen die geleden binnen het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste uitgangspunten worden hieronder beschreven. Voor meer informatie kun je de detailleerde privacyverklaring lezen door  hier te klikken. In de privacyverklaring van ExcellentLife staat hoe jij je privacy rechten kan uitvoeren. We adviseren je om de privacyverklaring goed door te lezen.

De individuele acties en handelingen die voortkomen uit de app worden nooit met de werkgever gedeeld. In de terugkoppeling die het bedrijf of de zorgaanbieder (licentienemer) ontvangt staan alleen geanonimiseerde resultaten. Een onderzoeksgroep waarover gerapporteerd wordt moet minimaal uit 15 personen bestaan, zodat de resultaten niet te herleiden zijn tot een persoon. 

Wie mogen mijn persoonlijke gegevens inzien?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent of op basis van een wettelijke plicht. Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken – waaronder de app- ontwikkelaar c.q. het automatiseringsbedrijf – heeft ExcellentLife verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over geheimhouding.

Wanneer de persoonsgegevens gedeeld worden met derde (anders dan hierboven genoemd), zal hier uitdrukkelijk toestemming voor worden gevraagd.

Individuele resultaten worden nooit met de werkgever gedeeld. In de terugkoppeling die de werkgever ontvangt staan alleen geanonimiseerde resultaten. Een onderzoeksgroep waarover gerapporteerd wordt moet minimaal uit 15 personen bestaan, zodat de resultaten niet te herleiden zijn tot een persoon. 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

Wanneer je je wachtwoord bent vergeten en dus niet meer kunt inloggen in het ExcellentLife platform of app is het mogelijk een nieuw wachtwoord in te stellen. Dit doe je door de ExcellentLife app te openen en in het inlogscherm onder de knop inloggen op “wachtwoord vergeten” te drukken.

Door hier op te drukken kom je in het scherm “wachtwoord vergeten” uit. Vul hier je e-mailadres in en druk op de knop “aanvragen”. Volg hierna de instructies op die in de email staan die je ontvangt op het ingegeven email adres om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Wanneer de persoonsgegevens gedeeld worden met derde (anders dan hierboven genoemd), zal hier uitdrukkelijk toestemming voor worden gevraagd.

Individuele resultaten worden nooit met de werkgever gedeeld. In de terugkoppeling die de werkgever ontvangt staan alleen geanonimiseerde resultaten. Een onderzoeksgroep waarover gerapporteerd wordt moet minimaal uit 15 personen bestaan, zodat de resultaten niet te herleiden zijn tot een persoon.

BEDRIJF

 

CONTACT

 

Kerkstraat 47
5981 CE Panningen
Nederland
+31 (0)77 720 1973
contact@nederlandbetaalbaargezond.nl
www.nederlandbetaalbaargezond.nl

 

Algemene voorwaarden          Contact          Privacy statement          Klachtenprocedure